สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ อดีตรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

17 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 437

        วันนี้ 16 กันยายน 2562  เวลา 17.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยชราภาพ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สิริอายุ 90 ปี

        พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2471 บิดาและมารดาชื่อ จมื่นสิริวังรัตน (อ่าน จะ-หมื่น-สิ-ริ-วัง-รัด) (เฉลิม คชาชีวะ) และนางสิริวังรัตน (กมลา คชาชีวะ) สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นสูงสุด 5 ปี พรรคกลิน ชั้นตรี จากกองโรงเรียนนายเรือ ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ นักเรียนนายเรือ เมื่อปี 2491 ด้านการงาน รับราชการเป็นทหารเรือในตำแหน่งนายช่างกลเรือ เรือหลวงปัตตานี รักษาราชการรองต้นกลเรือหลวงปัตตานี ต้นกลเรือ เรือหลวงภูเก็ต เมื่อปี 2499 โดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ หัวหน้าช่างปรับ กองโรงงานการจักร กรมโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ หัวหน้าโรงงาน กองโรงงานช่างแสง กรมสรรพาวุธทหารเรือ หัวหน้ากองแผนและประมาณการช่าง กองแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (อัตรานาวาเอกพิเศษ) และเมื่อปี 2532 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (อัตราพลเรือตรี) จนเกษียณอายุราชการ

        ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับหม่อมราชวงศ์พัฒนาดิศ คชาชีวะ นามสกุลเดิมดิศกุล มีลูกด้วยกัน 2 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว