เทศบาลนครตรัง รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean Tourist City Standard) 2 ปีซ้อน

16 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 617

เทศบาลนครตรัง รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean Tourist City Standard) 2 ปีซ้อน

            นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังได้เข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ได้เดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลบาลนครตรัง จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ,ด้านความสะอาด, ด้านการจัดการขยะ,ด้านการสร้างความตระหนักในเรื่องของปกป้องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการรักษาความสะอาด ด้านพื้นที่สีเขียว ,ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัยของเมือง ,ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ กรมการท่องเที่ยว  ได้พิจารณาการรับรองผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน    ผลปรากฏว่าเทศบาลนครตรังผ่านหลักเกณฑ์ ได้รับความเห็นชอบรายชื่อคุณสมบัติเข้ารับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในสาขา “รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” (ASEAN Clean Tourist City Standard) ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 2 แห่งที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 (39th ASEAN Tourism Forum : ATF 2020) จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2563 ณ ประเทศบรูไน

            สำหรับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน(ASEAN Clean Tourist City Standard) ซึ่งทางเทศบาลนครตรัง เคยผ่านการตรวจประเมิน และรับโล่มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Asean Tourism Forum 2018 โดยในครั้งนี้  นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลฯ เป็นการรักษามาตรฐานด้านความสะอาดของเมืองท่องเที่ยว จากนี้ต่อไป  เทศบาลนครตรัง จะมุ่งสู่การพัฒนาในทุกมิติเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด และปลอดภัย ให้สมกับการเป็นห้องรับแขกของชาวตรัง สำหรับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งส่วนราชการ เอกชน องค์กร ชุมชน ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลคณะกรรมการฯ จนเกิดผลสำเร็จดังกล่าว


#รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน #เทศบาลนครตรัง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง