จังหวัดยโสธร สรุปความเสียหายด้านการประมง หลังเกิดอุทกภัย

15 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 252

จังหวัดยโสธร สรุปมีความเสียหายด้านการประมง หลังพายุ "โพดุล" เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นมา คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 18 ตำบล

          ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดยโสธร โดยมีนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร ปี 2562 เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โพดุล" ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องกันหลายวัน เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง

          สถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด คงเหลืออำเภอค้อวังที่น้ำได้ไหลเข้าท่วมในขณะนี้ เนื่องจากเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดยโสธร ส่วนความเสียหายทั้งหมดจะได้สรุปอีกครั้งหลังจากน้ำลดลง

          จังหวัดยโสธร ด้านการประมง คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 18 ตำบล เกษตรกรประสบภัยแยกเป็นบ่อดิน เกษตรกรประสบภัย 159 ราย จำนวน 189.75 ไร่ ดังนี้

          1.อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 9 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 15 ราย

          2.อำเภอไทยเจริญ ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 120 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 88 ราย อำเภอป่าติ้ว ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 20 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 15 ราย

          3.อำเภอเลิงนกทา ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 12 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 20 ไร่

          4.อำเภอเมืองยโสธร ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 21.25 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 16 ราย

          และ 5.อำเภอทรายมูล ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล บ่อดินได้รับผลกระทบ 7.5 ไร่ เกษตรกรประสบภัย 5 ราย

#จังหวัดยโสธร #สรุปความเสียหาย #เกิดอุทกภัย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร