รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการรวมกลุ่มของ CLMVT จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตในภูมิภาค

13 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 205

        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน CLMVT Business Forum ที่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิภาค CLMVT เพราะเป็นภูมิภาคสำคัญที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจของอาเซียน และโลก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผลักดันการเจริญเติบโตในภูมิภาค โดย 5 ประเทศมีจำนวนประชากรรวม 242 ล้านคน จีดีพี รวมกัน 863,859 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ 2557 - 2561 มีอัตราการเติบโต 4.83 

        ภูมิภาค CLMVT ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพและการสร้างมูลค่า ที่ต้องเผชิญกับกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งกฎระเบียบในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภาพผลิตภัณฑ์ การปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงแรงกดดันจากการขยายตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัล ดังนั้น ภูมิภาค CLMVT จึงจำเป็นต้องยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาค เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงอยู่ในเครือข่ายการผลิตของโลกได้ต่อไป

        อย่างไรก็ตาม ในการประชุมเศรษฐกิจอาเซียน Rcep ASEAN+6 ASEAN+3 ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่า CLMVT มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง ไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาค แต่ต้องขยายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งไปสู่ภูมิภาคและโลกด้วย ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องจับมือไปด้วยกัน เพื่อก้าวสู่การขยายตัวทั้งการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นหัวใจหลักของการส่งออก หากสามารถดำเนินการได้จะเป็นประโยชน์ต่อ CLMVT ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับปรุงวิธีการผลิตให้ทันสมัยและสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย