กรมธนารักษ์จับมือพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว

14 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 192

        นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์อันก่อให้เกิดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางและการท่องเที่ยว (Land Mark) ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

        ทั้งนี้ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีสำนักงานในการดูแลคือ พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว