กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ค้า นักลงทุน

14 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 208

        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด และตลาดออนไลน์ รวมทั้งเข้มงวดป้องปรามการนำเข้าหรือออกทางช่องทางผ่านแดน ตลอดจนทำความเข้าใจ และทำความตกลงกับเจ้าของพื้นที่ ให้เพิ่มการกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

        สำหรับการดำเนินการปราบปราบที่ผ่านมา พบว่า การละเมิดในท้องตลาดและการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตมีปริมาณลดลง ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องนี้ ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ และผลจากการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ยังเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้มแข็ง เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว