13 มัสยิด จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิด เพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.)

13 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 502

13 มัสยิด จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิด เพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)

            ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 13 มัสยิด จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) โดยมีผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี อำเภอประสาน ศรีเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพี่น้องชาวมุสลิม จาก 13 มัสยิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบไปด้วย

            1.มัสยิดกอมรุสมาน

            2.มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาย

            3.มัสยิดมะซอตุดดีนียะห์

            4.มัสยิดตอยริยะตุ้ลอิสลามียะห์

            5.มัสยิดดีนุ้ลอีสลาม

            6.มัสยิดดารู้ลมูฮาญีริน

            7.มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมุด

            8.มัสยิดดารอสอาดะห์

            9.มัสยิดอัลญ่ามาอะห์

            10.มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนิน

            11.มัสยิดดารู้ลอามีน

            12.มัสยิดดารู้ลนาซีรีน

            13.มัสยิดเกาษ์ร เข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน

            โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวรพร อัศวเหม นายต่อศักดิ์ อัศวเหม นางสาวพิม อัศวเหม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู และฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

            สำหรับพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) ถือเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เพื่อศึกษาเผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ

            โดยบรรยากาศภายในพิธีมีการอัญเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอ่านโดยนักกอรี จากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย และให้ความหมายโดย ดร.นิพล โต๊ะมะห์ และมีการนำขอพรต้นแรก  โดย อ.ประสาน ศรีเจริญ และนำขอพรต้นสุดท้าย โดย อ.ปรีชา ขำกา ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมภารกิจของศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิม อีกทั้งสนับสนุนพื้นที่ให้ อ.ประสาน ศรีเจริญ ได้ใช้ในการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญต่าง ๆ ของทางศาสนาอิสลาม สืบต่อไป


#13มัสยิด #จังหวัดสมุทรปราการ #พิธีทำเมาลิด #สรรเสริญท่านศาสนทูตมูฮัมมัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ