ทส.ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

10 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 319

            นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงพลังงาน , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงอุตสาหกรรม , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ” ระหว่างปี 2562 – 2567 บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด

            โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

        1.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง

        2.ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

        3.เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือตรวจวัด พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และกลไกการบริหารจัดการเชิงรุก


#PM25 #การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักข่าว