กรมสรรพสามิต เตรียมปรับอัตราภาษีความหวานรอบสอง มีผลบังใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับสูตรเครื่องดื่ม เน้นเพื่อสุขภาพผู้บริโภคออกสู่ตลาดมากขึ้น

10 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 786

        นายณัฐกร อุเทนสุด ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงการปรับอัตราภาษีความหวานรอบที่ 2 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปรับตัว โดยเฉพาะการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคให้ดีขึ้นและรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ โดยแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาลนั้น ทางกรมสรรพสามิตได้เสนอแนวทางมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งปรับอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดในทุกๆ 2 ปี และสูงสุดถึง 5 บาทต่อลิตร ทำให้ขณะนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ หันมาปรับสูตรการผลิตส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและได้รับการติดเฮลตี้โลโก้ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 หรือคิดเป็นสองเท่าของการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วย แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการเครื่องดื่มบางรายยังไม่มีแนวทางปรับการผลิตที่พร้อมแบกรับภาระจากการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้เบื้องต้นกรมสรรพสามิตคาดว่า ในปีหน้า รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีความหวานเป็น 4,500 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว