พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอด่นซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ วัดกกจาน"บ้านกกจาน หมู่ ๗ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

08 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 352

            พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอด่นซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ วัดกกจาน"บ้านกกจาน หมู่ 7 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

            ที่วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่7 ตำบลกสะทอน อำกอดนซ้าย จังหวัดเลย ได้ก่อสร้างอุโบสถพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทางวัดขาดทุนทรัพย์และปัจจัย ที่จะดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงได้บุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาโดยในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10)เวลา 09.09 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี/รับบริจาคตามกำลังศรัทธา ณ วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน เวลา 18.00 น. พระสงฆ์จริญพระพุทธมนต์ และวันนี้(8 กันยายน พ.ศ.2562) (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10) ในเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ณ วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน เวลา 09.39 น. ถวายผ้าป่าสมัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเลย/เจ้าอาวาสวัดโพนชัย ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์  รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายพรครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย (ธ) พระครูประโชติปัญญาวุธ กรรมการที่ปรึกษาฝ้ายสงฆ์ เจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาสวัดทุกวัด ในเขตอำเภอด่านซ้าย คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายฆราวาส เจ้าพ่อกวน ดร. ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียม ประกายมาศ เชื้อบุญมี คณะพ่อแสน- แม่นางแต่ง ทุกท่าน นายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายก อบจ.เลย นายประสงค์ จันทศร ส.อบจ.เลย เขต 1 อำเภอด่านข้าย นายคิง แสนราช ส.อบจ.เลย เขต2 อำกอด่านซ้าย คณะกรรมการดำเนินการ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเกอด่านซ้าย ประธานกรรมการ  นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ (อาวุโส) รองประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่าน

            ทั้งนี้ นายอำเภอด่านซ้าย แจ้งยอดผ้าป่าสามัคคีทอดถวายสำนักสงฆ์ บ้านกกจาน ยอดสุทธิ 81,474 บาท ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทุกท่าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย