สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

04 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 463

            สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 

            คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 2. มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

            ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 145 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ


#รับสมัครพนักงานราชการ#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณวิไล สนิทผล

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว