สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง โครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคเทคโนโลยี

03 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 1167

            วันนี้ (3 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างเร่งด่วน ปี 2562 จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานและการประกอบอาชีพต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี โดยมีผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ กว่า 100 คนเข้าร่วม

            ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา กล่าวในครั้งนี้ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ และให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการด้วยการจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 

            ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เราได้ตระหนักชัดเจนว่า การประกอบอาชีพนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานให้กับคนอื่นเสมอไป เพราะเราทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เสมอ เพราะปัจจุบันโลกของเรานั้นได้เปิดกว้างมากขึ้น และได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโลกยุคใหม่ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือนั้น สามารถสร้างโอกาสให้กับผู้คนมากมาย แต่อยู่ที่เรามากกว่าว่าเราจะทำอะไร ทำแล้วมันเข้ากับสังคมนิยมในยุคใหม่หรือไม่ ดังนั้นเราจะต้องดู วิเคราะห์ในหลาย ๆ เรื่องโดยเฉพาะ 1.เรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้า 2. การรู้จัดเทคโนโลยีถึงทิศทางของการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหลักในการสร้างรายได้ให้กับเราได้เป็นอย่างดี 3.ช่องทางการตลาดที่เราจะนำสินค้าของเราไปวางจำหน่าย และ 4. การสร้างเทคนิคในการขายสินค้า โดยเราจะต้องมี Creative Academy หรือความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสินค้าของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่อุดมด้วยแหล่งธรรมชาติ อาหาร และการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆ ประเทศได้ชื่นชมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราอย่างมาก อาทิ นักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชมน้ำบูดูจังหวัดปัตตานีมาก น้ำบูดูที่ดีที่สุดต้องเป็นน้ำบูดูจากจังหวัดปัตตานี เพราะปลาจากทะเลจังหวัดปัตตานีนั้นจะอร่อยกว่าทะเลจากพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้นจงภูมิใจที่เราเกิดมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นพื้นที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันสวยงามแล้ว ยังเป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ทะเลสวยงาม ชมอารยธรรมที่มีความหลากหลาย และอุทยานเต็มไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อีกด้วย และสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจ และทำความเข้าใจกับเนื้อหาการฝึกอบรม ตลอดจนร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง อันจะเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตนเอง โดยเฉพาะทักษะด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง อีกด้วย


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลา #การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา