จังหวัดหนองบัวลำภูเปิดแหล่งเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้า

30 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 122

        ที่วัดป่าหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า ด้วยความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างในการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบชุมชนปลอดเหล้า ลดปัญหาการทะเลาวิวาทสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีในชุมชน ชุมชนหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เคยเป็นชุมชนมีปัญหาที่เกิดผลกระทบจากเรื่องเหล้า เช่น ปัญหาความยากจนในครัวเรือน ปัญหาทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี ปัญหาการมั่วสุมดื่มสุราและยาเสพติของเด็กและเยาวชนในชุมชนปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง หรือเด็กแว้นซ์ส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมในชุมชนด้วย จากปัญหาดังกล่าวในปี 2559 ผู้นำชุมชนและผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมชุมชนคนสู้เหล้า โดยกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันทำงานและขับเคลื่อนนโยบายตำบลปลอดเหล้าในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองภัยศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือในการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน คือเจ้าอาวาสวัดป่าหนองภัยศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ โดยในบันทึกข้อตกลงให้ชุมชนหนองภัยศูนย์เป็นชุมชนสุขภาวะปลอดเหล้า โดยเริ่มจากงานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า และก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำให้ปัจจุบันชุมชนหนองภัยศูนย์เป็นหมู่บ้านจัดงานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถสร้างชมรม สร้างสัมมาชีพให้คนเลิกเหล้าได้จำนวน 4 ชมรม มีคณะวิทยากรคนหัวในเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 70 คน ที่มาดำเนินการและเป็นคณะทำงานในการ ชม ช่วย เชียร์ คนสู้เหล้า 

        นางบุญตา งามวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนหนองภัยศูนย์ กล่าวว่า โรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมมือให้ชุมชนปลอดเหล้า โดยใช้กิจกรรมความรัก เป็นสื่อให้ผู้ปกครองในการลด ละ เลิก เหล้า โดยในชั้นเด็กเล็กจะใ้ห้เขียนการ์ดสื่อสาร บอกความต้องการไปยังผู้ปกครองในการเลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนในชั้นเด็กโตที่มีความสามารถในการผลิตกระปุกออมสินคุณธรรมจากกระบอกไม้ไผ่ มอบให้ผู้ปกครองใช้สำหรับหยอดเงินลงในกระบอกไม้ไผ่ แทนการนำเงินไปซื้อเหล้าแทน และในวันออกพรรษาจะทำการทุบกระบอกไม้ไผ่นำเงินมาทำบุญในการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับวัดและโรงเรียน ปัจจุบันชุมชนบ้านหนองภัยศูนย์กลายเป็นหมู่บ้านงานบุญประเพณีงานศพปลอดเหล้า 100 % โดยชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันกำหนดธรรมนูญประจำหมู่บ้านไว้เป็นข้อปฎิบัติร่วมกัน หากใครไม่ปฏิบัติตามจะถูกสังคมลงโทษและเสียค่าปรับพร้อมรับโทษทางกฎหมาย


#จังหวัดหนองบัวลำภู #เปิดแหล่งเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้า #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลรัตน์ ไชยบุรมย์

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู