ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ระดมนักวิจัยฟิสิกส์วิศวกรรม วิศวกร นักเทคโนโลยีควอนตัม 20 อัตราภายในปีนี้

30 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1515

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ระดมนักวิจัยฟิสิกส์วิศวกรรม วิศวกร นักเทคโนโลยีควอนตัม 20 อัตราภายในปีนี้ หวังสร้างประโยชน์จากงานวิจัยควอนตัมของประเทศไทยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และการสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์

           นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอ “โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากในอนาคตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างรถยนต์ต้องควบคุมด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่น้ำมันอีกต่อไป ทำให้ประเทศไทย ต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มตัว จำเป็นต้องมีสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติ เพื่อสร้างระบบนิเวศควอนตัมที่สมบูรณ์ ภายใต้เครือข่ายของนักวิจัย นักเทคโนโลยีและการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมผ่านการประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ  และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัม นำประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางด้วยระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับสูง ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือว่ามีความสมบูรณ์และความพร้อมเป็นที่รวบรวมบุคลากรที่เก่งด้านฟิสิกส์จำนวนมาก มีขีดความสามารถเชิงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ควอนตัมที่โดดเด่น พัฒนาเทคโนโลยีการทดลองและอุปกรณ์วิจัยมากมายเป็นของตนเอง และมีความสามารถถ่ายโอนเทคโนโลยีดังกล่าวสู่ห้องวิจัยเกิดใหม่ทั่วประเทศ จึงจะทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทเดินแผนงานด้านกำลังนักวิจัยฟิสิกส์วิศวกรรม วิศวกร และนักเทคโนโลยีควอนตัม 17-20 อัตรา มาทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างประโยชน์จากงานวิจัยควอนตัมของประเทศ

            สำหรับปัจจุบันนี้ไทยมีนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี // นักเรียนทุนโอลิมปิกฟิสิกส์ที่ได้รับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีควอนตัมในต่างประเทศแล้วกลับมาปฏิบัติงานในประเทศ // นักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ ทำให้มีตัวเลขนักวิจัยควอนตัมในประเทศไทยประมาณ 87 คน ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นบ่อเกิดของกระบวนการรังสรรค์นวัตกรรมฐานเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทยข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : คณิต  จินดาวรรณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย