สนง.ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม

30 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 361

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมสุราษฎร์ธานี

          นางสาวยุพดี สุขแสง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.rlpdnew หัวข้อ "ข่าวสมัครงาน" ซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 5 กันยายน 2562

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2-3 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์.0-7728-5151 , 0-7728-5174
#สนง.ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี #เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี