โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนกว่า 1,900 คน

29 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1031

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนกว่า 1,900 คน

            เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 ส.ค.62) ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรวมกว่า 1,900 คน และตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ระบุว่า กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2562 ของโรงเรียนครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท รวมถึงสร้างเสริมความสนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโลกในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาออกซุ้มนิทรรศการให้ความรู้และส่งต่อความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

            ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 เปิดสอน ในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา โดยมีนักเรียนรวมทั้งหมดกว่า 2,500 คน 


#สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท