จ.ปัตตานี เปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 18 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2562

28 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 299

จังหวัดปัตตานี เปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 18 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2562

          วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ที่ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 18 โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี มีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

          นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด รวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศสีสันความสุขแก่ชาวปัตตานี

          เทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายสมาคมงดเหล้า สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 18 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม กว่า 130 ร้าน การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี ชาชัก อาหารทะเล ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าลดค่าครองชีพ นิทรรศการ การแสดงบนเวที การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ มากมายเป็นประจำทุกคืน 

#จังหวัดปัตตานี #งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ #อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรน้อย คงขาว

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี