สอศ.เปิดกิจกรรม The 4 th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project ที่จังหวัดเชียงใหม่

28 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 851

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เป็นเวทีผลักดันนักศึกษาช่างสู่นักเทคโนโลยี ที่จังหวัดเชียงใหม่

            ที่ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2562 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน กว่า 300 คนเข้าร่วม

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดหมุนเวียนมีการประชุมระดับชาติและนานาชาติในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี พังงา สิงห์บุรี นครราชสีมา และลำพูน โดยในปีนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี อันเกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ และนานาประเทศ โดยใช้รูปแบบ Project Based Learning หรือ PJBL ให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง และนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมจะเป็นการประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ โดยจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบ Poster การจัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษ เพื่อตีพิมพ์บทความด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่

            ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานนำเสนอทั้งสิ้น 89 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 7 ผลงาน ประเทศมาเลเซีย 3 ผลงาน ประเทศบังคลาเทศ 2 ผลงาน ประเทศญี่ปุ่น 2 ผลงาน ประเทศไต้หวัน 2 ผลงาน ประเทศอินเดีย 1 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 20 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 16 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา 15 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี 12 ผลงาน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 10 ผลงาน


#โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ #เวทีผลักดันนักศึกษาช่างสู่นักเทคโนโลยี  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่