จังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก ที่ประเทศฮังการี

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 977

            บริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.) สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad :WRO 2019) ระดับนานาชาติ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

            นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภททั่วไป รวมทั้งสิ้น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีจำนวนที่เข้าร่วมแข่งขัน 21 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีจำนวนที่เข้าร่วมแข่งขัน 36 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีจำนวนที่เข้าร่วมแข่งขัน 27 ทีม รวมจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 84 ทีม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน ซึ่งจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ มีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วกว่า 25 % ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้น เวทีการแข่งขันนี้จะทำให้เยาวชนไทยได้รับประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการแข่งขัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ สร้างสมประสบการณ์ในลักษณะนักกีฬาที่ดี นอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว เยาวชนไทยจะได้ใช้ศักยภาพในด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยได้ในอนาคต

            สำหรับเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad) เป็นเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต เตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดการแข่งขันใน 4 ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad : WRO 2019) ระดับนานาชาติที่เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี  

            ผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม iBot Castle จาก สถาบันไอบอทอะคาเดมี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม KINGROBOT1 จาก ไอบอทอะคาเดมี่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Vithidham Robot จาก วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Boat Bingo จาก โบทโรบอท จังหวัดชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Black Hunter จาก โรบอทดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม iBot Saber Tooth จาก สถาบันไอบอทอะคาเดมี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TOR.4 B จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TOR.4 A จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CB ROBOT จาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

            ทั้งนี้ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


#การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ #เมืองเยอร์ #ประเทศฮังการี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพรรณ วิเศษ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา