nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(24ม.ค.63) nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT (ICT Leaning Center) การฝึกอบรมและการแข่งขัน SUMO ระบบอัตโนมัติและแบบบังคับมือ

26 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 861

          วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT (ICT Leaning Center) การฝึกอบรมและการแข่งขัน SUMO ระบบอัตโนมัติและแบบบังคับมือ โดยมีนางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม

          โครงการจัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู และนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คณะคณะครู และนักเรียนเกิดความสนใจ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถนำไปต่อยอดในการแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

          โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO 1.ประเภทระบบอัตโนมัติ และ 2.ประเภทระบบบังคับมือ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
#เทศบาลนครหาดใหญ่ #จังหวัดสงขลา #โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา