เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT (ICT Leaning Center) การฝึกอบรมและการแข่งขัน SUMO ระบบอัตโนมัติและแบบบังคับมือ

26 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 923

          วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT (ICT Leaning Center) การฝึกอบรมและการแข่งขัน SUMO ระบบอัตโนมัติและแบบบังคับมือ โดยมีนางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วม

          โครงการจัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู และนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คณะคณะครู และนักเรียนเกิดความสนใจ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถนำไปต่อยอดในการแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

          โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ SUMO 1.ประเภทระบบอัตโนมัติ และ 2.ประเภทระบบบังคับมือ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
#เทศบาลนครหาดใหญ่ #จังหวัดสงขลา #โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา