จ.ระนอง จัดกิจกรรม"แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย" เชิดชูบทบาทสตรีระนอง

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 122

จ.ระนอง จัดกิจกรรม"แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย" เชิดชูบทบาทสตรีระนอง

            วันนี้ (25 ส.ค. 62) ที่เฮอริเทจแกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม"แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย" “ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง เพื่อให้สตรีจังหวัดระนองได้แสดงพลังแห่งความรักสามัคคี การสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและองค์กรสตรีทุกระดับที่จะช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันในหมู่สตรี

            สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแม่ดีเด่น การมอบโล่เชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่น ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง มอบประกาศเกียรติคุณ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด การแสดงขององค์กรสตรีจากอำเภอต่าง ๆ และการเสวนาภายใต้ชื่อ “แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย"


#จังหวัดระนอง #กิจกรรม"แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย" #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง