ประมงจังหวัดตรัง เผย ในช่วงหน้าฝน ปริมาณฝนที่ตกหนักอาจทำให้คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 175

ประมงจังหวัดตรัง  เผย ในช่วงหน้าฝน  ปริมาณฝนที่ตกหนักอาจทำให้คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น    

            นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝน  ปริมาณฝนที่ตกหนักและสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจทำให้คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งอุณหภูมิของน้ำที่แตกต่างกันมากในรอบวัน ความเป็นกรดเป็นด่าง ความขุ่นของน้ำ ส่งผลให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

            ดังนั้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกัน  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หลังฝนหยุดตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อให้เข้ากัน ป้องกันการแบ่งชั้นน้ำ เมื่อฝนตกหนักทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะลดการกินอาหาร ดังนั้น ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก โรยปูนขาวรอบคันบ่อ เมื่อฝนตกจะช่วยปรับ pH น้ำได้ดีขึ้น  ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  ในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ มีฝนตกชุก ความเค็มก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาในกระชังต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความต้านทานเชื้อของปลาจะลดน้อยลงในช่วงนี้ การให้อาหารปลาก็จะต้องลดลงด้วยเช่นกัน


#เกษตรกร #การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง