นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันคน เข้าร่วมกิจกรรม TOT RUN for Life @ Phatthalung ระดมทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบโรงพยาบาลพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา 1 แสน 5 หมื่นบาท ให้เยาวชน TOT Young Club

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 520

            วันนี้ (25 สิงหาคม 2562) ที่สะพานเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง บริษัท โอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมดินวิ่ง การกุศล "TOT RUN for Life@ Phatthalung" โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที, ผู้บริหาร, พนักงาน ทีโอที, เยาวชนโครงการ TOT Young Club และนักวิ่งจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน เพื่อระดมทุน 1,00,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 150,000 บาท ให้กับเยาวชนโครงการ TOT Young Club โรงเรียนพนางตุง จ.พัทลุง และโรงเรียนในพื้นที่รวม 10 โรงเรียน

            นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขอขอบคุณ ทีโอที ขอบคุณพนักงาน ทีโอทีและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน แทนชาวพัทลุงที่ได้ร่วมมือร่วมใจของทุกคนจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีสำหรับช่วยในการรักษาโรคต่างๆ ที่มีจำกัด การซื้อเครื่องมีอแพทย์นับเป็นการกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะไปช่วยอีกหลายชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงขอขอบคุณแทนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป

            ด้าน ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ที่โอที กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่ง การกุศล "TOT RUN for Life @ Phatthalung" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ บริษัทที่โอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับผิชอบในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักโดยได้ดำเนินกิจกรรมที่เรียกว่า TOT Young Club สนับสนุนให้น้องๆ นักเรียนในชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านไอทีและเรื่องดิจิตอล ด้วยการนำของดีในชุมชนเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยี และนอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว บ.TOTฯ ยังได้ดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต


#จังหวัดพัทลุง #กิจกรรมดินวิ่ง การกุศล #TOT RUN for Life@ Phatthalung #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เหล็มปาน

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง