อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน“เทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 187

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน“เทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองเกิดการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น

            นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงการจัดงานเทศกาล กินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล ในปี 2562 ว่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมมหาราช อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งมีการท่องเที่ยวชายแดน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ศักยภาพ Thailand Riviera ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยง EEC มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง นอกจากนี้ ยังมีอาหารทะเลมากมายจากร้านค้าในชุมชนที่มีชื่อเสียงนำมาให้เลือกชิม เลือกซื้อ ทั้งผลิตภัณฑ์จากหมึกแดดเดียว หมึกแปรรูป และอาหารทะเลจำนวนมาก พร้อมยังได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นริมทะเล และยังร่วมชมคอนเสิร์ทจากศิลปินดัง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและจะเกิดการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ประมาณ 400,000-500,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย