รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานปล่อยตัว พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน “สงขลามาราธอน 2019@เกาะยอ” มุ่งส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว บรรยากาศสุดคึกคัก ท่ามกลางอากาศสดชื่นยามเช้า

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 267

รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานปล่อยตัว พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน “สงขลามาราธอน 2019@เกาะยอ” มุ่งส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว บรรยากาศสุดคึกคัก ท่ามกลางอากาศสดชื่นยามเช้า

            วันนี้ (25 ส.ค. 62) ที่บริเวณวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร ที่เข้าร่วมการแข่งขันสงขลามาราธอน 2019@เกาะยอ พร้อมมอบรางวัลการแข่งขัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศสุดคึกคัก ท่ามกลางอากาศสดชื่นยามเช้า

            นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ สถานการณ์ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัย รวมทั้งประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสงขลามาราธอน 2019 @เกาะยอ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักกีฬาและท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขัน รวมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขัน 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร , ประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร , ประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 20.1 กิโลเมตร และประเภทมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี


#จังหวัดสงขลา #สงขลามาราธอน 2019@เกาะยอ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา