กิจกรรม “ปั่นยามแลง เบิ่งแยงหนองหาร หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ณ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 140

        วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “ปั่นยามแลง เบิ่งแยงหนองหาร หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยอำเภอโพนนาแก้วร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจัดกิจกรรมขึ้น และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป นักปั่นจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด นักปั่นในอำเภอโพนนาแก้ว สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 200 คน การปั่นจักรยานในครั้งนี้แบบ FUN BIKE โดยให้ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านทาง Internet “ปั่นยามแลง เบิ่งแยงหนองหาร” แล้วปั่นจักรยานไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านท่าศาลา หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ และหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านแป้น โดยอำเภอโพนนาแก้วขอความร่วมมือให้ทุกคน ถ่ายภาพ เช็คอิน และประชาสัมพันธ์ แล้วไปรวมกันที่ลาน วัฒนธรรมการเที่ยวเที่ยวโดยชุมชนบ้านแป้น เพื่อชมสินค้า OTOP ของอำเภอโพนนาแก้ว ซึ่งมี “ผ้าครามมุก” OTOP 5 ดาวของอำเภอและจำหน่ายด้วย พร้อมกับสินค้าอื่น ๆ อาทิ สินค้าแปรูปจากผ้าคราม สินค้าแปรรูปจากเสื่อ อาหารที่ทำจากปลา และชมการแสดงทาง วัฒนธรรมจากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจอมแจ้ง บ้านน้ำพุ บ้านแป้นและบ้านนาแก้ว พร้อมจับรางวัลสมนาคุณที่เป็นสินค้า OTOP ให้กับนักปั่น โดยกิจกรรมนี้ ไม่มีการ ลงทะเบียนค่าสมัคร แต่หากนักปั่นจะสนับสนุนกิจกรรมก็เลือกซื้อสินค้า OTOP กลับบ้าน หรือบริจาคที่ตู้รับบริจาคในแต่ละจุดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอโพนนาแก้ว ให้รู้จักแพร่หลาย และกลุ่ม OTOP ของชาวบ้านอำเภอโพนนาแก้วได้มีตลาดในการนำสินค้ามาจำหน่ายต่อไป 


#ปั่นยามแลง เบิ่งแยงหนองหาร หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี #จังหวัดสกลนคร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรวีย์ สุวรรณโพธิ์ศรี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร