สตูลแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ดสตูล ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2562 ณ สนามบินสตูล

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 207

        วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ดสตูล ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2562 ณ สนามบินกองทัพอากาศ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซื้อพบผู้ผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 

        สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างจังหวัด การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดพืชผลทางการเกษตร ผลไม้ผักสวนครัว การประกวดโค ไกแจ้ การประกวดแพะ แมวสวยงาม และการประกวดนกกรงหัวจุกชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล มีการเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ อาทิ “การปลูกและการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานไม้ผลสตูล“ 

        นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ของนักเรียนและจากศิลปิน 


#งานเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ดสตูล #ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2562 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล