นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปฎิบัติภารกิจร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า และอาสาสมัครคนงดเหล้าเข้าพรรษา

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 326

        วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ปฎิบัติภารกิจเป็นประธานทำบุญตักบาตร ร่วมกับชุมชนบ้านหนองเงิน โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 วัด ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนบ้านหนองเงิน เป็นการดำเนินการในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า และอาสาสมัครคนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตรเดือนละ 1 ครั้งเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ วิถีธรรม และเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งในการปฎิบัติกิจของสงฆ์ในการบิณฑบาตให้พุทธศาสนิกชนได้ทำทาน รักษาศีล และภาวนา วันนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ณ ถนนในชุมชนบ้านหนองเงิน ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง

        และในเวลา 09.00 น.ร่วมประชุมในการเตรียมงานเททองหล่อพระบางทรายขาว โดยมีพระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง และตำบลทรายขาว ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทรายขาว และพี่น้องชาวตำบลทรายขาว ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในการประกอบพิธีเททองหล่อพระบางทรายขาว สูง 2 เมตร เพื่อประดิษฐานไว้ ณ หอโฮงเจ้าฟ้าร่มขาว ศาลาวัฒนธรรมเมืองทรายขาว บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของทรายขาว นอกจากนั้นได้ปรึกษาในการทำบุญตักบาตรทุกวันที่ 5 ของเดือน และวันสำคัญทางสถาบันสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) ซึ่งวันนี้มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 150 คน ณ ศาลาวัฒนธรรมเมืองทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย#โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า และอาสาสมัครคนงดเหล้าเข้าพรรษา #นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

   ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย