พิธีเข้ารับตราตั้งที่ปรึกษาจังหวัดปทุมธานี และพระภิกษุเข้ารับใบตราตั้งพระฐานานุกรม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 696

        วันนี้ (24 ส.ค.62) เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

       โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประชาชนร่วมถวายสักการะ#พิธีเข้ารับตราตั้งที่ปรึกษาจังหวัดปทุมธานี # สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิต ผิวผ่อง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี