จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯนำจิตอาสา 904 วปร.พัฒนาคลองสาธารณประโยชน์

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 217

จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯนำจิตอาสา 904 วปร.พัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองสาธารณประโยชน์

       ที่บริเวณคลองสาธารณประโยชน์หลังวัดอู่ตะเภาติดกับนิคมอุตสาหกรรม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

                โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้น ผู้ว่าราชการได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.โดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ได้เล็งเห็นความสำคัญคลองน้ำอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี