จังหวัดกำแพงเพชร แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 172

            จังหวัดกำแพงเพชร แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่อง ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า 400 คน นำโดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง" การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญ เล็งเห็นว่าเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลังและเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสืบไป #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

#จังหวัดกำแพงเพชร #แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิพนธ์ รอดทรัพย์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร