“งานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ ลำพะยา” ศึกษาสวนทุเรียนพื้นบ้านบนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 167

                จ.ยะลา จัด “งานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ ลำพะยา” ศึกษาสวนทุเรียนพื้นบ้านบนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดส่งเสริม การอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน  ประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักแพร่หลาย

               วันนี้(24 ส.ค 62) สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ยะลา ได้บูรณาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จ.ยะลา สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ จ.ยะลา สำนักงานเกษตร จ.ยะลา และองค์การบริหารส่วน ต.ลำพะยา จัดกิจกรรม งานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ ลำพะยา ศึกษาสวนทุเรียนบนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และพูดคุยประเด็นความสำคัญของทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่ ขึ้น เพื่อการอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์ทุเรียนพื้นบ้าน ของ จ.ยะลา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม แนวคิด เรื่องราว และการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านทั้งระบบ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

              ซึ่งกิจกรรมในงาน ได้มีการรวมพลนักปั่นจักรยาน จำนวน กว่า 200 คน โดยเริ่มปั่น ออกจากจุดสตาร์ท ที่ สวนขวัญเมืองยะลา(พรุบาโกย) มุ่งสู่ น้ำตกบูตง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร  โดยมี  นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ปั่นนำขบวน พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด งานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ ลำพะยา ณ บริเวณน้ำตกบูตง  

                 ซึ่งนอกจาก การรวมพลปั่นแรลลี่ แล้ว ยังมีการเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ความสำคัญของทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้าน และการส่งเสริม”  โดยมี ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นายทนง ไหมเหลือง นายก อบต.ลำพะยา นายกำราบ พานทอง ปราชญ์ชาวบ้าน นายมะเสวดี ไสสากา หัวหน้าสภาเกษตร จ.ยะลา นายยูโซะ สาและ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.ยะลา ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์จารุวัจน์ สองเมือง รวมทั้ง ยังมีการแจกทุเรียนพื้นบ้าน ลองกอง มังคุด เงาะ รังแข ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ลิ้มชิมรสชาติผลไม้ที่ชื่อ ของ ต .ลำพะยา โดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ รสชาติดี เนื้อหวานอร่อย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่เป็นพื้นที่ราบ และภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ และควรค่าที่จะอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ซึ่งบางพันธุ์หายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากชาวบ้านมีการโค่นทุเรียนพื้นบ้านและหันมาปลูกทุเรียนพันธุ์เชิงการค้ามากขึ้น

              นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดงานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ ลำพะยาฯ นี้ นอกจาก จะเน้นเรื่องสุขภาพ แล้ว ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน อัตลักษณ์ ของคนพื้นที่ 3 จชต. โดยเฉพาะ จ.ยะลา มีพื้นที่ผลผลิตเกษตรกรที่หลากหลาย ทุเรียนบ้าน ทุเรียนพันธุ์ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดขายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น

              ขณะที่ในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูผลไม้ ที่กำลังให้ผลผลิตจำนวนมาก ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ช่วยกันอุดหนุน คนยะลา  ขณะเดียวกัน เกษตรกรเอง ก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เน้นคุณภาพ และรักษามาตรฐานผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้ราคาดีขึ้น และประชาชนมีความเชื่อมั่น

            สำหรับทุเรียนยะลา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อย ท่านนายกฯ เอง ก็ได้มาชิม และชมทุเรียนสะเด็ดน้ำของ จ.ยะลา ว่า มีรสชาติอร่อย นุ่มเนื้อแห้ง เนื้อเหลือง ซึ่ง ทุเรียนยะลา ก็ถือว่าเป็นสุดยอดทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ด้วย

#งานทุเรียนพื้นบ้านแรลลี่ #ลำพะยา  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา