สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังปาฐกถา "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 9

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 546

        วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.26 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงฟังปาฐกถา "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 9 เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวงต่างประเทศร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

        ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย ฮัสซัน วิรายูดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าคณะเจรจาระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะฮ์เสรี ขั้นที่ 1 พุทธศักราช 2542 ถึง 2543 แสดงปาฐกถาในหัวข้อ "กระบวนการสันติภาพอาเจะฮ์ คริสต์ศักราช 1999 ถึง 2005 : กุญแจสำคัญสู่ทางออกที่ยั่งยืน"~ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะฮ์เสรี โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจซึ่งมีความยืดเยื้อ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่งผลให้ต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในอดีต และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงความเป็นรัฐ รวมถึงการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องอาเจะห์ ซึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้กระบวนการพูดคุยอาเจะฮ์ประสบความสำเร็จ คือการที่อินโดนีเซีย เปิดกว้างเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ยอมรับถึงความแตกต่างและความคิดใหม่ๆ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว