กรมประชาสัมพันธ์ ส่งความสุขสู่ประชาชนผ่านเสียงเพลง ในงาน "ดนตรีรักชาติ สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง"

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 425

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน "ดนตรีรักชาติ : สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง" ส่งความสุขสู่ประชาชนผ่านเสียงเพลง หวังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญยั่งยืน

          นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในงาน "ดนตรีรักชาติ : สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง" ที่บริเวณลานพญานาคจุดชมวิวน้ำโขง หน้าวัดลำดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งจังหวัดหนองคาย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายรัฐ โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นำการแสดงที่หาชมได้ยาก ยกขบวนมาให้ชมถึง 6 ชุดการแสดง ชุดที่ 1 : สู่ขวัญ บายศรี , ชุดที่ 2 : ชื่นชีวีริมฝั่งโขง , ชุดที่ 3 : สายใยโยงถึงเจ้าพระยา , ชุดที่ 4 : เริงลีลา เพลินลีลาศ , ชุดที่ 5 : วาดลวดลายเพลงอีสาน และชุดที่ 6 : สุขสำราญกันเถอะเรา

         นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงโปงลางของ โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองคาย และการแสดงของวงศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดหนองคาย ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว และประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนมาก

          อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดมีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม ติดอันดับเมืองน่าอยู่ของโลก มีแม่น้ำโขงเป็นสายน้ำที่เชื่อมโยงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างประชาชนชาวไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอัตลักษณ์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดหนองคาย จึงมอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดการแสดง "ดนตรีรักชาติ : สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง" เพื่อส่งความสุขสู่ประชาชนผ่านเสียงเพลง สร้างความเชื่อมั่นในนโยบายรัฐ รวมทั้งเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ

          ขอขอบคุณจังหวัดหนองคาย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดให้มีการแสดงในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวหนองคายจะได้รับความสนุกสนาน รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญยั่งยืนต่อไป

#กรมประชาสัมพันธ์ #ส่งความสุขสู่ประชาชน #เสียงเพลง #ดนตรีรักชาติ สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาลิสา ชมภูราษฎร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย