ไทย – เนเธอร์แลนด์ กระชับความร่วมมือด้านยุติธรรม บนพื้นฐานของหลักกฎหมายไทยและหลักปฏิบัติสากล

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 275

ไทย – เนเธอร์แลนด์ กระชับความร่วมมือด้านยุติธรรม บนพื้นฐานของหลักกฎหมายไทยและหลักปฏิบัติสากล


นายเฟอร์ดินาน ครัปเปอร์เฮาส์ (Mr. Ferdinand Grapperhaus) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ จะทำให้การเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานยุติธรรมของสองประเทศต่อไป พร้อมชื่นชมเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองดูแลคนชาติของตน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานของกฎกติการะหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ ไทยและเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญเนเธอร์แลนด์ให้ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ EEC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นต้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย