สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนการชุมนุมที่ฮ่องกง ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขอให้เผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจาก จะมีการขัดขวางการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 298

        สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนผ่านเพจเฟซบุ๊คของสถานกงสุลฯ แจ้งว่า วันที่ 24 และ 25 สิงหาคมนี้ จะมีการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกง โดยวันที่ 24 สิงหาคม มีการนัดหมายชุมนุม เพื่อขัดขวางการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในทุกเส้นทาง ได้แก่ รถบัส รถไฟ MTR รถไฟ Airport Express และอาจมีการกีดขวางเส้นทางคมนาคม เพื่อทำให้การจราจรติดขัดด้วยวิธีต่าง ๆ 

        สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงแนะนำให้ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 24 สิงหาคม พิจารณาเดินทางไปให้ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง ก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยนอกจากรถยนต์และรถแท็กซี่แล้ว สามารถเดินทางโดย Airport Express ซึ่งเปิดให้บริการรถไฟเที่ยวแรกเวลา 05.50 น. หรือรถบัสโดยสารสายกลางคืน 

        นอกจากนี้ ยังมีการเดินประท้วงที่เขตเกาลูน ระหว่างเวลา 13.00 - 19.00 น. ซึ่งตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอชุมนุมแล้ว // ขณะที่ วันที่ 25 สิงหาคม ก็จะมีการชุมนุมอีกหลายจุด ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

        สถานกงสุลฯ จึงขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงในช่วงเวลาดังกล่าว หลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง เผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR พร้อมขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลฯ ที่ www.thai-consulate.org.hk

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย