สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษ "วันมหิดล" ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 330

        วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.07 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2562 เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ "วันมหิดล" ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ศิริราชกับความโปร่งใส" เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช

        ในการนี้ พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรและแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ ในการพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส และประชาชนชาวไทยให้มีพลังที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิต

        โดยการบันทึกวีดิทัศน์นี้ จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 16 นาฬิกา 30 นาที ถึง 18 นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา