สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน กีฬาสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ ครั้งที่ 2

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 223

            สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน กีฬาสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ  ครั้งที่ 2

            นายธเนศ   ต้องชู ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดตรัง  กล่าวว่า ด้วยสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดตรัง สมาชิกสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  เทศบาลนครตรัง  โรงพยาบาลตรัง  ตระหนักในความเสมอภาค   ความเท่าเทียมกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ  สิทธิและสุขภาพอนามัยของคนพิการทุกประเภทในจังหวัดตรัง   จึงกำหนดจัดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ ครั้งที่ 2 “ ขึ้น   เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย  ใจและสังคม   รวมทั้งถือเป็นการผ่อนคลายที่ดีให้แก่ทั้งคนพิการ   ผู้ดูแลคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ  อันจะก่อเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยสังคมและสัมพันธภาพที่ดียิ่งระหว่างคนพิการ  หน่วยงานภาครัฐ   หน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่าย

            ทั้งนี้   กำหนดจัด งานกีฬาสานสัมพันธ์  สายใยรักคนพิการ   ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ  โรงยิม 2 ภายในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.  โดยมีเป้าหมายคนพิการ  นักกีฬาคนพิการ  ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 500 คน และมีการแข่งขันกีฬาตาม ประเภทคนพิการ 6 ประเภท  ประกอบด้วย ออทิสติก - แข่งขันวิ่งเปรี้ยว,วิ่งผลัด / หูหนวก-แข่งขันปิงปอง / ตาบอด-เตะบอลเข้าโกล /บกพร่องทางจิต – กอล์ฟคนจน / สติปัญญา-โยนบอล, ปาเป้า / เคลื่อนไหว-ชักกะเย่อ รวมถึงการแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4 ประเภท ประกอบด้วย  แบดมินตัน,  ปิงปอง,  ฟุตบอล/ฟุตซอล  และเปตอง#สมาคมคนพิการ  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง