จังหวัดนราธิวาส จัดการแข่งขัน OFF ROAD ไทย - มาเลเซีย กระตุ้นการท่องเที่ยว บรรยากาศคึกคัก

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 706

            วันนี้ (23 ส.ค. 62) ที่บริเวณเชิงเขามูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแข่งขัน OFF ROAD ไทย - มาเลเซีย โดยมี นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส และคณะออฟโรดไทย – มาเลเซีย ร่วมกิจกรรม 

             นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ของท้องถิ่นต่างๆ โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม ซึ่งโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กิจกรรม OFF ROAD ไทย-มาเลเซีย) จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนใต้ให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย

             ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวตลาดมูโนะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม OFF ROAD ไทย - มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณเชิงเขามูโนะ ซึ่งมีทีมออฟโรดจากจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้ดำเนินการจัดกิจกรรมออฟโรดไทย - มาเลเซีย และความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยบรรยากาศการแข่งขัน OFF ROAD เป็นไปอย่างสนุกสนานและตื่นเต้น


#จังหวัดนราธิวาส #การแข่งขัน OFF ROAD ไทย - มาเลเซีย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยิ้นลุ้ง

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส