สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง เร่งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 233

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง  เร่งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

            นายศุภรพิทย์  ปิ่นแก้ว  สรรพากรพื้นที่ตรัง  เปิดเผยว่า ขณะนี้  ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51    สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมชำระภาษี  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 หรือยื่นแบบพร้อมชำระภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

            สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51  หากผู้เสียภาษียื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต  จะได้รับสิทธิ์การขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไป  จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง