จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 87

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

            นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี