สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่สุโขทัย รับข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการวุฒิสภา

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 307

            สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่สุโขทัย รับข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการวุฒิสภา 

            วันนี้ (23 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายชลิต แก้วจินดา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายทรงเดช เสมอคำ พลเอก โปฏก บุนนาค ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นางวรารัตน์ อติแพทย์ และนายเฉลียว เกาะแก้ว ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ตัวแทนส่วนราชการได้นำเสนอประเด็นปัญหาโดยสรุป คือ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ . ปัญหาด้านการคมนาคม และปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่ลงมารับฟังปัญหาความต้องการของพื้นที่ ได้ให้กำลังใจและเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะได้ประสานงานในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อไป 

#สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่สุโขทัย #รับข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการวุฒิสภา#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษณะ กิ่งแก้ว

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย