รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ภายในปี 2562

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 213

        นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ที่ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนให้เดินหน้าผลักดัน โครงการดังกล่าว โดยมี 4 เป้าหมาย ได้แก่  1) “เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100” 2) “เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือใช้อุปกรณ์รัดตรึงนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100” 3) “ถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือผ่านการประเมินระดับ 3 ดาวหรือสูงกว่า” และ 4) “จัดทำและบรรลุเป้าหมายระดับชาติเพื่อลดระยะเวลาระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการให้การดูแลฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญ” 

        ทั้งนี้ ยังแสดงความห่วงใยเมื่อทราบข้อมูลว่ากว่าร้อยละ 80 ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 283 อำเภอ และเตรียมออกรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปและกำหนดยุทธศาสตร์ภายในปี 2562


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย