สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เตรียมดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 236

            กรมโยธาธิการและผังเมืองโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง ในท้องที่เขตตำบลวังสะพุง ตำบลศรีสงคราม และตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำผังเมืองรวมมาตามลำดับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่ว่างและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ตามสถานที่สำคัญซึ่งกำหนดไว้

            สอบถามหรือขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย โทร 0-4287-0627-8


#จังหวัดเลย #การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย