โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่า ชาวจีนทั้งหมดหวังที่ให้ความวุ่นวายในฮ่องกงยุติลง และ รื้อฟื้นระเบียบทางสังคมกลับมา

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 228

           นายเกิ้ง ฉวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าววานนี้ว่า ชาวจีนทั้งหมดหวังที่จะให้ความวุ่นวายในฮ่องกงยุติลง และรื้อฟื้นความเป็นระเบียบทางสังคมกลับมา

           นายเกิ้งกล่าวว่า เขาคิดว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชาวจีนและนักศึกษาจีนจำนวนมากในต่างประเทศ ได้ออกมาชุมนุมบนถนนสายต่างๆ ในหลายเมืองของบางประเทศ เพื่อแสดงการสนับสนุนความเป็นเอกภาพของชาติ และความปรารถนาที่จะให้คงความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในฮ่องกงไว้ และหวังว่าพลเมืองจีนทุกคนในต่างประเทศจะสามารถแสดงออกถึงความรักชาติและให้ความสำคัญกับการปกป้องตนเอง ขณะที่รัฐบาลจีนต้องการให้พลเมืองจีนในต่างประเทศเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ ในการแสดงออกของพวกเขาด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย