เกาหลีใต้จะระงับข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับญี่ปุ่น

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 186

           เกาหลีใต้กล่าววานนี้ จะระงับข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่น ทำให้เกิดการประท้วงจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐ ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าและการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

           การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ทั้งสองประเทศบาดหมางกัน หลังศาลเกาหลีใต้ตัดสินให้บริษัทญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานหนักระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายคิ ยู-เกียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่า การคงไว้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกาหลีใต้ ทั้งนี้ มาตรการแบบตาต่อตา ฟันต่อฟันดังกล่าวมีขึ้นหลังญี่ปุ่นถอนเกาหลีใต้ออกจาก “บัญชีขาว” ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้ประโยชน์ทางการค้าแก่ประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี ซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย