สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง

21 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 246

            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-6800 ต่อ 1518 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณวิไล สนิทผล

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว