จังหวัดเลย นำ "ผีขนน้ำ" อีก 1 ผี ของดีเมืองเลย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในการประชุมเขตตรวจราชการฯ

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 248

          วานนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา ณ โรงแรมธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 10 ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย ร่วมรับประทานอาหาร และหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยแต่ละจังหวัดได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนภายในงาน

          ในการนี้นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้นำชุดการแสดง "ผีขนน้ำ" มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผีขนน้ำ เป็นการละเล่นของพี่น้องบ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่จัดขึ้นในบุญเดือน 6 เพื่อไหว้บรรพบุรุษ ที่ได้ปกปักรักษา คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการทำหน้ากาก "แมงหน้างาม" หรือ "ผีขน" เพื่อเป็นการบูชาวัว ควาย ที่มีบุญคุณต่อชาวบ้าน เชื่อกันว่า"ผีขน" คือ วิญญาณของ วัว ควาย ที่ยังคงวนเวียนอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง ในหมู่บ้าน เมื่อไปตักน้ำมาใช้ วิญญาณของสัตว์ทั้งสองจะตามเข้าหมู่บ้านมาด้วย ซึ่งพบแต่ขน และได้ยินแต่เสียงกระดิ่ง ไม่เห็นตัว จึงเรียกว่า "ผีขนวัว ผีขนควาย" และทุกครั้งที่มีการ "การละเล่นผีขน" ฝนมักจะตก จึงเรียกว่า "ผีขนน้ำ" จนถึงปัจจุบัน


#จังหวัดเลย #ผีขนน้ำ #ของดีเมืองเลย #แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เลย