จังหวัดตราด จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำข้าราชการทำบุญตักบาตรร่วมประชาชนในวันธรรมสวนะ

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 228

วันนี้ (23 ส.ค. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการ เข้าวัดทำบุญร่วมกับประชาชน ผ่านกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ประจำปี 2562  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง   

             สำหรับกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดตราด ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้ โครงการเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราด เป็นการมุ่งเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชกร ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดจะนำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามวัดต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ครั้งต่อไป กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่วัดลำดวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด



#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด