การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 175

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ ขนาด 900 มิลลิเมตร ที่กีดขวางการก่อสร้างงานขยายคลอง ร.1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายด่วน PWA Call Center 1662

#การประปาส่วนภูมิภาค #สาขาสงขลา #ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา